Disclaimer


Visit Gooi & Vecht (onderdeel van Regio Gooi en Vechtstreek, KVK 32170415), verleent je hierbij toegang tot webshopvisitgooivecht.nl, hierna te noemen: “Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Visit Gooi & Vecht en derden zijn aangeleverd.

Visit Gooi & Vecht behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Visit Gooi & Vecht behoudt zich het recht op eindredactie van de gehele Website.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Visit Gooi & Vecht geen zeggenschap heeft.

Visit Gooi & Vecht geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Visit Gooi & Vecht de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Vist Gooi & Vecht en haar licentiegevers.

Alle bestellingen en betalingen verlopen via en worden afgehandeld door Stichting Hilversum Marketing (KVK 70332533), in opdracht van Visit Gooi & Vecht. Wanneer u een product bestelt op deze website wordt de betaling overgemaakt naar Stichting Hilversum Marketing.